Plan- og miljøret

Plan- og miljøforhold spiller ofte en stor rolle, både i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, og ved ønsket om en bestemt (ændret) anvendelse af fast ejendom.

Som advokater varetager vi behandling af sager relateret til bl.a. planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, herunder i relation til tilladelser, forbud og påbud, klager og behandling i Planklagenævnet, i Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller ved domstolene.

Advokat Claus Vilhelm Seidelin-Prip

Tlf: 51 23 50 05
Email: cvsp@homannlaw.dk