Rets- og voldgiftssager

I de fleste tilfælde kan der findes en løsning uden at en konflikt behøver at udvikle sig til en rets- eller voldgiftssag.

En rets- eller voldgiftssag er dog i visse tilfælde den rigtige strategi, navnlig når alternativet er et forlig, der stiller kunden betydeligt ringere end det, der ville kunne opnås under en retssag – selv når tid og omkostninger tages i betragtning.

Et centralt element i vores rådgivning er derfor at analysere det mest sandsynlige udfald af en eventuel sag. I denne forbindelse trækker vi på gældende praksis og vores erfaringer fra de mange sager og forhandlinger, som vi har deltaget i. På baggrund heraf går vi i dialog med kunden om den mest hensigtsmæssige strategi – både i forhold til eventuelle forligsforhandlinger, og i forhold til beslutningen om eventuelt at gå ind i en rets- eller voldgiftssag.

Jo tidligere i forløbet forligsmuligheder undersøges og afprøves, jo flere omkostninger kan parterne spare. Og sparede “krigsomkostninger” kan måske være med til at finde en for begge parter acceptabel løsning.

Er rets- eller voldgiftssagen en realitet, bistår vi med at stille kunden i den stærkest mulige position. Vi håndterer i tæt samarbejde med kunden alle dele af selve rets- eller voldgiftssagen, herunder strukturering af sagens materiale, fastlæggelse og løbende justering af strategi, samt styring af tid og økonomi under sagen.

Advokat Claus Vilhelm Seidelin-Prip

Tlf: 51 23 50 05
Email: cvsp@homannlaw.dk