Priser

Omkostningerne til advokatbistand er ofte en kilde til usikkerhed. Vores mål at gøre denne usikkerhed så lille som mulig – og desuden at være markedsledende på prisen for specialiseret advokatbistand af højeste kvalitet.

Vi tilbyder altid en gratis indledende drøftelse af en sag.

Endvidere tilbyder vi altid – på baggrund af en indledende vurdering af sagen – enten en fast pris eller et overslag, samt en oversigt over det forventede tidsforløb i sagen.

I de tilfælde, hvor der indgås aftale om afregning efter medgået tid, er timesatsen for både advokat Frederik Bue Johnsen og advokat Claus V. Seidelin-Prip kr. 2.200 plus moms. Afregning sker efter aftale med kunden enten pr. måned, pr. kvartal eller ved sagens afslutning.

Advokat Claus Vilhelm Seidelin-Prip

Tlf: 51 23 50 05
Email: cvsp@homannlaw.dk