Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@winlaw.dk

Entrepriseret

Som aktør i en byggesag er man, uanset om man er bygherre, entreprenør eller teknisk rådgiver, stillet over for en proces, der byder på mange risici.

Som advokater bistår vi bl.a. med indgåelse af kontrakter, både om entreprise og teknisk rådgivning. Vi bistår også vedrørende strukturering af samarbejdet og forventningsafstemning mellem parterne.

Under og efter udførelsen bistår vi løbende med juridisk sparring, eksempelvis om fremgangsmåden ved forsinkelse af byggeriet, vedrørende krav på ekstrabetaling, eller omkring mangler og syn og skøn.

Bistanden ydes altid efter aftale, og altid med udgangspunkt i kundens behov. Fokus er på at sikre fremdriften og om muligt undgå konflikt – og altid med øje på de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en given fremgangsmåde.

Endvidere tilbydes undervisning i entrepriseret og konfliktløsning, både kurser skræddersyet til den enkelte kunde, og i regi af bl.a. Byggecentrum.

 

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gl. Strand 34
1202 København K
Tlf: 33 32 10 33

×

Menu

Frederik

Skriv til os