Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@gangsted.dk

Kontrakter og Udbud

Som advokater yder vi bistand vedrørende mange typer af kontrakter og aftaler, både ved indgåelsen af disse, og i tilfælde af efterfølgende konflikt eller uenighed mellem parterne.

Endvidere rådgiver vi både ordregivende myndigheder og tilbudsgivende virksomheder om spørgsmål i forbindelse med udbud og licitation.

Bistanden omfatter rådgivning om indgåelse af offentlige kontrakter over og under tærskelværdierne, bistand med udarbejdelsen af udbuds- og kontraktdokumenter, eller juridisk kvalitetssikring af materiale, der allerede er udarbejdet, og endelig bistand under udbudsprocessen, herunder i tilfælde af gennemførelse af forhandlinger mv.

Vi arbejder ofte tæt sammen med arkitekter og bygherrerådgivere i udbudsprocessen, således at processen gennemføres på den måde, der for kunden er mest fordelagtig, både tidsmæssigt og økonomisk.

Gangsted Advokatfirma
Borgergade 24 B
1300 København K
Tlf: 33 14 70 70

×

Menu

Frederik

Skriv til os