Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@winlaw.dk

Plan- og miljøret

Plan- og miljøforhold spiller ofte en stor rolle, både i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, og ved ønsket om en bestemt (ændret) anvendelse af fast ejendom.

Som advokater varetager vi behandling af sager relateret til bl.a. planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, herunder i relation til tilladelser, forbud og påbud, klager og behandling i Planklagenævnet, i Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller ved domstolene.

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gl. Strand 34
1202 København K
Tlf: 33 32 10 33

×

Menu

Frederik

Skriv til os