Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@winlaw.dk

Rets- og voldgiftssager

I de fleste tilfælde kan der findes en løsning uden at en konflikt behøver at udvikle sig til en rets- eller voldgiftssag.

En rets- eller voldgiftssag er dog i visse tilfælde den rigtige strategi, navnlig når en sag må forventes at medføre et betydeligt bedre resultat for kunden end det bedst mulige forlig – selv når tid og omkostninger tages i betragtning.

Et centralt element i vores rådgivning er derfor at analysere det mest sandsynlige udfald af sagen. I denne forbindelse trækker vi blandt andet på både gældende domspraksis, og mange års erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager indenfor vores specialeområder. På baggrund heraf går vi i dialog med kunden om den mest hensigtsmæssige strategi – både i forhold til eventuelle forligsforhandlinger, og i forhold til fremgangsmåden i forhold til sagen i øvrigt.

Er rets- eller voldgiftssagen en realitet, bistår vi med at bringe kunden i den bedst mulige position. Vi håndterer i tæt samarbejde med kunden alle dele af selve rets- eller voldgiftssagen, herunder strukturering af sagens materiale, fastlæggelse og løbende justering af strategi, samt styring af tid og økonomi under sagen.

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gl. Strand 34
1202 København K
Tlf: 33 32 10 33

×

Menu

Frederik

Skriv til os