Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@gangsted.dk

Priser

Omkostningerne til advokatbistand er ofte en kilde til usikkerhed. Vores mål at gøre denne usikkerhed så lille som mulig – og desuden at være markedsledende på prisen for specialiseret advokatbistand af højeste kvalitet.

Vi tilbyder altid en gratis indledende drøftelse af en sag.

Endvidere tilbyder vi altid – på baggrund af en indledende vurdering af sagen – enten en fast pris eller et overslag, samt en oversigt over det forventede tidsforløb i sagen.

 

Gangsted Advokatfirma
Borgergade 24 B
1300 København K
Tlf: 33 14 70 70

×

Menu

Frederik

Skriv til os