Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@gangsted.dk

Selma Kronberg Pedersen – 28 86 00 07 – skp@gangsted.dk

Priser

Omkostningerne til advokatbistand er ofte en kilde til usikkerhed. Vores mål at gøre denne usikkerhed så lille som mulig – og desuden at være markedsledende på prisen for specialiseret advokatbistand af højeste kvalitet.

Vi tilbyder altid en gratis indledende drøftelse af en sag.

Endvidere tilbyder vi altid – på baggrund af en indledende vurdering af sagen – enten en fast pris eller et overslag, samt en oversigt over det forventede tidsforløb i sagen.

I tilfælde, hvor der indgås aftale om afregning efter medgået tid, er timesatsen for advokat Frederik Bue Johnsen kr. 2.600 og advokat Selma Kronberg Pedersen kr. 2.200 plus moms.

Gangsted Advokatfirma
Borgergade 24 B
1300 København K
Tlf: 33 14 70 70

×

Menu

Frederik

Selma

Skriv til os