Frederik Bue Johnsen – 50 47 11 27 – fbj@winlaw.dk

Advokater specialiseret i byggeri og konfliktløsning

Byggeadvokaten yder højt specialiseret rådgivning inden for entrepriseret, byggeri og beslægtede emner, herunder kontraktindgåelse, udbud, syn og skøn samt rets- og voldgiftssager.

Kerneydelsen er tilgængelig, forståelig og prisbillig advokatbistand – baseret på et solidt fundament af faglighed og grundighed.

Rådgivning ydes til både offentlige aktører, professionelle aktører og til private. Kunderne omfatter bl.a. kommuner, almene boligorganisationer, professionelle bygherrer, entreprenørvirksomheder og tekniske rådgivere.

Byggeadvokaten tilbyder altid enten en fast pris eller et estimat, der er så nøjagtigt som muligt.

Ring og få en uforpligtende drøftelse af din sag.

Winsløw Advokatpartnerselskab
Gl. Strand 34
1202 København K
Tlf: 33 32 10 33

×

Menu

Frederik

Skriv til os